Historia

Historien om Sundsvalls Folkdansgille

 

 

 

 

 

Föreningen bildades i augusti 1957 av en grupp entusiastiska folkdansare och hade sitt 50- årsjubileum hösten 2007. Ett stigande intresse för folklig kultur och folkligt liv, av många kallat ”gröna vågen”, förde föreningen fram mot en storhetsperiod som kulminerade under 1970-och -80-talen, då medlemsantalet översteg 200. Folkdans- och liknande föreningar är som bekant sammanslutna i en riksorganisation som numera kallas Svenska Folkdansringen, (tidigare Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur) och som bl.a. har som målsättning att för framtiden bevara våra kulturtraditioner inom området dans och musik och även hantverk och dräktskick.

1972 Trappan i Knaust, Sundsvall
Sundsvalls Folkdansgille har genom åren varit en mycket aktiv förening och bedrev under den mest intensiva perioden samtidigt tre grupper med vuxna folkdansare, två barngrupper och dessutom två gammaldanskurser.

Många medlemmar har med stor framgång deltagit danstävlingar genom åren, och ett stort antal segrar har hemförts, både individuellt och i lag. Hälsinge-Hambon, Upplandsschottis, Timråsvängen och Jämtsnoan är exempel på tävlingar där segrarna har gått till medlemmar i Sundsvalls Folkdansgille.

Det internationella utbytet har varit intensivt och ett drygt tjugotal utlandsresor har genomförts.
Dessa resor har gjorts dels som utbytesresor med föreningar i andra länder, dels som deltagande i internationella folkdansfestivaler. Länder som har besökts är Österrike, Italien, Grekland, Frankrike, Mexiko, England, Ryssland, Finland, Bulgarien, Puerto Rico, Portugal, Tjeckien, Spanien m.fl., några av dem flera gånger.

1971 arrangerade Sundsvalls Folkdansgille själv en internationell festival i Sundsvall med deltagare från flera länder, bl. a. Österrike, Polen, Rumänien och Frankrike.

Senaste utlandsresan gick 2016 till Mallorca i Spanien.

Men även ett flertal resor inom landet har förstås gjorts.

Genom nämnda utbyten har föreningen också besökts av folkdansgrupper från många länder.

För närvarande är medlemsantalet inte lika stort som under högkonjunkturen för verksamheten, men ambitionsnivån är fortsatt hög och föreningen försöker att utvecklas, framför allt inom området dans, men även sång och koreografi. Som exempel på detta kan nämnas att en serie olika program har tagits fram där deltagarna sjunger ett urval sånger av Evert Taube och illustrerar sångerna med ett koreografiskt dansprogram.

Många av medlemmarna deltar flitigt i såväl dans- som sångkurser när sådana arrangeras i distriktet.

Gillet midsommar 2 05

Ett av föreningens största åtaganden är att sedan många år svara för arrangemanget vid midsommarfirandet på Norra Berget i Sundsvall. Ett arrangemang som varje år drar stora mängder folk upp till ”Sundsvalls Skansen”. De senaste åren har även Skönborgs Folkdanslag varit medarrangörer.

Förutom mera traditionella folkdansuppvisningar har föreningen ett flertal gånger i olika sammanhang gett helkvällsföreställningar med varierat innehåll på olika teatrar i staden.

Dansträningarna bedrivs numera, sedan några år i Norra Bergets Dansloge, tisdagar mellan 19.00 och 21.00. Ofta startar träningarna redan kl.18.00, när någon dans behöver extra gnuggning.