Danslogen

Om Danslogen på Norra Berget där vi har våra dansträningar.

Danslogen i sin nuvarande form är sammansatt av två skilda byggnader. Huvuddelen kommer från en loge som ursprungligen uppfördes i byn Lagfors, Ljustorps socken under början av 1800-talet. Logen skänktes till Medelpads Fornminnesförening 1982 och uppfördes på Norra Berget åren 1983-84. I samband med detta förlängdes byggnaden med hjälp av timmer från Sundsvallsbryggeriet som låg vid Åkroken och revs 1983. Den timrade envåningsbyggnaden har ett stort rum med en mindre scen samt ett vindfång i entrén.

Logen varmbonades 2002, fräschades upp och försågs med elektrisk uppvärmning och ventilation. Nuvarande utseende framgår av bilden.

Mera uppgifter om logen kan fås hos Norra Bergets informationscentral, där man också kan boka den för förhyrning. Se under länkar på annan plats på denna hemsida.

I januari 2003 flyttade Sundsvalls Folkdansgille sina ordinarie träningar till Danslogen från Folkets Park, där man tidigare tränat i mer är trettio år. En flytt som våra medlemmar har upplevt som positiv.